ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលស្រុកឱរ៉ាល់ ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន បដិសេធទាំងស្រុង ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែកដី

រដ្ឋបាលស្រុកឱរ៉ាល់ ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន បដិសេធទាំងស្រុង ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែកដី នៅក្នុងស្រុកឱរ៉ាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ។ សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន ពីការប្រកាសចែកដីនៅកំពង់ស្ពឺចំនួន ៦.០០០ឡូតិ៍ ដោយតម្រូវឲ្យបង់សេវា ៤៥០ដុល្លារ ហើយករណីមួយនេះ ត្រូវបាន រដ្ឋបាលស្រុកឪរ៉ាល់បដិសេធហើយ។ រដ្ឋបាលស្រុកសូមអំពាវនាវដល់ សាធារណៈជន ដល់អ្នកទិញដីនៅក្នុងស្រុកឱរ៉ាល់ មេត្តាទិញដីដែលមាន ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ ត្រូវជៀសវាងការទិញ លក់ដីដែលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ ជាពិសេសដីដែលស្ថិត នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋផ្សេងៗ៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *