ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តមអភិសន្ដិបណ្ឌិត ស សុខា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្ដីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការសិក្សានិងកំណត់ ចំនួនស្នងការរងនគរបាលរាជធានី-ខេត្ត និងចំនួននាយរង ប៉ុស្ដិ៍នគរបាលច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្ដរជាតិ-ព្រំដែនអន្ដរជាតិ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្ដោប្រវេសន៍ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ…

ឯកឧត្តមអភិសន្ដិបណ្ឌិត ស សុខា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្ដីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការសិក្សានិងកំណត់ ចំនួនស្នងការរងនគរបាលរាជធានី-ខេត្ត និងចំនួននាយរង
ប៉ុស្ដិ៍នគរបាលច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្ដរជាតិ-ព្រំដែនអន្ដរជាតិ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្ដោប្រវេសន៍ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *