ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីជូនដំណឹងក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១ ខេត្តមួយចំនួន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអាកាសធាតុចុះត្រជាក់រហូតដល់

{សេចក្ដីជូនដំណឹង}ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១ ខេត្តមួយចំនួន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអាកាសធាតុចុះត្រជាក់រហូតដល់ ១៥ អង្សាសេ ដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាសុខភាពឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នាជាពិសេសគឺកុមារតូចៗ។តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធន ធានទឹកនិងឧតុនិយម បានឱ្យដឹងថាព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា បានទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ប្រទេសចិន ដែលបន្តរំកិលចុះមកក្រោមជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងឦសានបង្កើនល្បឿនក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ ។ដោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឱ្យ ៖បណ្តាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាល ៖សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៧-១៩ °C,សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៦-២៨ °C,អាចមានអាកាសធាតុត្រជាក់បង្គួរ និងខ្យល់ខុសធម្មតា (ខ្យល់រដូវ) ។ចំពោះបណ្តាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន ៖សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៦-១៨ °C,សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៦-២៨ °Cក្នុងនោះ ខេត្តមណ្ឌល គិរី , ខេត្តរតនគិរី , ខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។ តំបន់មាត់សមុទ្រ ៖សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៨-២០ °C,សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៧-២៩ °C អាចមានអាកាសធាតុត្រជាក់បន្តិចបន្តួច និងខ្យល់ខុសធម្មតា (ខ្យល់រដូវ) ៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *